Aplikativni projekt
Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri)