Prostorska porazdelitev faktorja ugodja na temelju numeričnega modeliranja naravne konvekcije
A three-dimensional factor-of-comfort distribution based on numerical modelling of natural convection

tab1
1. TXT datoteka (50 kB) Za ogled je potrebna prijava