Antropogeni posegi : na primeru opuščenega glinokopa v Črnučah