Informacijska podpora opremljanju in urejanju končnih izdelkov po logističnih standardih v proizvodnji