Vpliv različnih parametrov na trdnostni preračun toplotno obremenjenega žarometa
The effects of different analysis parameters on the calculated temperature of a loaded headlamp