Razgradnja polikloriranih bifenilov s starterskimi kulturami za izdelavo sušenih mesnin : doktorska disertacija
Degradation of polychlorinated biphenyls by commercial meat starter cultures = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih