Mnenje slovenskih in evropskih psihologov o uporabi psiholoških testov danes in pred desetimi leti
Slovenian and European psychologists' opinion on test and testing : today and 10 years ago