Slavni dan Slovencev pri Sisku; 22. dan rožnika 1593.V proslavo 300-letnice