Zvečanje učinkovitosti krovnega procesa z zvišanjem tlačnega nivoja uparjanja
Improvement of topping-cycle efficiency with an increase in evaporation pressure level