Raziskovalni program
Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije