Privlačne interakcije med negativno naelektrenimi površinami v bioloških sistemih