Ocena učinkov sprememb ekonomskih razmer v agroživilstvu z uporabo izračunljivega modela splošnega ravnotežja : doctoral dissertation : doktorska disertacija
Evaluation of changed economic conditions effects in the Slovenian agro-food sector with a computable general equlibrium model : doctoral dissertation