Uspešne senzorske rešitve za avtomatizacijo proizvodnje in logistike