Uredbi EU o premoženjskih razmerjih med zakoncema in registriranima partnerjema