Survey of scops Owl Otus scops on the high karst grasslands of Snežnik plateau (southern Slovenia)
Popis velikega skovika Otus scops na visokokraških travnikih Snežniške planote (južna Slovenija)