Socialnopedagoško diagnosticiranje v predšolskem obdobju : delo z otrokom s težavami v socialni integraciji
Socio-pedagogical diagnostics in the pre-school period : work with children with difficulties in their social integration