Povezava avtomatizirane montažne linije z informacijskim sistemom podjetja