Podoktorski projekt - temeljni
Sinteza periodičnega gibanja humanoidne robotske noge z zgledovanjem po bioloških sistemih