Temeljni projekt
Vloga človeškega podjatniškega kapitala pri inovativnosti, rasti, razvoju in mednarodni uveljavitvi slovenskih malih in sred.podjetie