Temeljni projekt
Teorija toplotnega in spinskega transporta v novih materialih s koreliranimi elektroni