Doma vse poznam, več je takih "moje kategorije"
I know everyone at home, there are more of them of "my kind"