Pregled razvoja magnetnega hlajenja na fakulteti za strojništvo (UL)