Integrirani nadzorni in krmilni mikrosistem : magistrska naloga