Izdelava kompozita SiC/Al-Fe po postopku hitrega strjevanja