Vibration analysis to determine the condition of gear units
Vrednotenje stanja zobniških gonil s pomočjo vibracij