Vpliv koncentracije površinsko aktivnega sredstva in reološkega dodatka na reološke lastnosti vodnih suspenzij TiO2
The influence of the concentration of the surfactant and the rheological additive on the rheological properties of aqueous TiO2 suspensions