Sistemi s prirejenim sproščanjem na osnovi mezoporoznih ogrodij
Controlled release drug delivery systems based on mesoporous matrices