Z lune na luno : kamenodobni "odmevi" v ustnem izročilu Zahodne Slovenije?
From the Moon to the Moon : stone age "echoes" in the oral tradition of Western Slovenia?