Spremljanje strjevanja železovih litin z dilatometrijo
Investigation of cast iron solidification with dilatation analysis