Primerjalna analiza supervizije, moderacije in debriefinga kot suportivnih metod pri strokovnem delu
Comparative analysis of supervision, moderation and debriefing as supportive methods in professional work