Possible relation between the sudden sinking of river Iška and the sequence of weak earthquakes in september-october 2010 near Iška vas (Central Slovenia)
morebitna povezava med nenadnim ponikanjem reke Iške in nizom šibkih potresov v septembru in oktobru 2010 pri Iški vasi (osrednja Slovenija)