Primerjava lastnosti protokolnih skladov za prenos signalizacij v klasičnih in internetnih omrežjih : magistrsko delo