Vpliv sorte in načina pridelave na vsebnost polifenolov, višjih maščobnih kislin in skupni antioksidacijski potencial siljenega radiča (Cichorium intybus L.) : doktorska disertacija (s področja prehrane)
Influence of variety and agrotechnical conditions on phenolic composition, fatty acid content and antioxidative potential of chicon (Cichorium intybus L.)
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih