Prehodni pojav pri merjenju strižnega lezenja
Transient phenomena in torsional creep measurements