Metode za ugotavljanje porabe električne energije odjemalcev brez sprotnih meritev : doktorska disertacija