Podoktorski projekt - temeljni
Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo