Mitja Hafner Fink: Ideologija in zavest družbenih slojev v Sloveniji : (Marksistični center CK ZKS, Ljubljana, 1989, str.91)