Meritev porušitvene napetosti ravninskega lipidnega dvosloja : magistrsko delo