Koncept uporabe ekspertne pomoči pri nesprotnem načrtovanju vodenja