Diskretni plinski kavitacijski model z upoštevanjem vpliva nestalnega kapljevinskega trenja v cevi
A discrete gas-cavity model that considers the frictional effects of unsteady pipe flow