Ugotavljanje in izkoriščanje skritih logističnih zmožnosti podjetja
Finding and exploiting the hidden logistic potentials in a company