Vpeljava protokola SIP v konvergenčna telekomunikacijska omrežja : magistrsko delo