Veliki klinkač Aquila clanga na Ljubljanskem barju
Spotted eagle Aguila clanga at Ljubljansko barje