Ciljni raziskovalni projekt
Uporaba hmelja kot alternativne funkcionalne sestavine v prehrani živali