Temeljni projekt
Vpliv avtonomne regulacije srca in sistemske humoralne aktivacije na pojavnost, nastanek in zdravljenje srčnih aritmij pri operacijah s