Podoktorski projekt - temeljni
Študija sistemov z močno interagirajočimi elektroni preko obravnave modela za organske superprevodnike