Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije

 1. 2012
   9

 2. 2013
   19

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  suplement (2013)
  Učinkovitost raztezanja pri preprečevanju in odpravljanju kontraktur pri okvarah osrednjega in perifernega živčevja (številka: 1, 2013)
  Urinska inkontinenca in zmogljivost prijema roke (številka: 1, 2013)
  Vadba hoje s sistemom Lokomat pri pacientu z nepopolno okvaro hrbtenjače v vratnem delu v kroničnem obdobju (številka: 1, 2013)
  Učinki vadbe proti uporu pri pacientih z osteoartritisom kolena (številka: 1, 2013)
  Bergova lestvica za oceno ravnotežja (številka: 1, 2013)
  Časovno merjeni test vstani in pojdi (številka: 1, 2013)
  Vpliv terapije s pomočjo konja na ravnotežje, samopodobo in splošno poučenost mladostnikov s cerebralno paralizo (številka: 1, 2013)
  Ishemična priprava človeške skeletne mišice (številka: 1, 2013)
  Predstavitev znanstveno dokazanega pristopa vadbe za obravnavo skolioz in pregled učinkovitosti konservativnega zdravljenja skolioz (številka: 2, 2013)
  Uporaba pedometrov za spremljanje telesne dejavnosti starejših (številka: 2, 2013)
  Vpliv telesne vadbe na ženske s sindromom policističnih jajčnikov (številka: 2, 2013)
  Dejavniki za izbor študija fizioterapije, poznavanje poklica in želena usmeritev (številka: 2, 2013)
  Učinki vadbe s sistemom BiMeo na izboljšanje gibanja zgornjega uda po možganski kapi (številka: 2, 2013)
  Učinki elastičnega lepilnega traku na aktivnost mišice vastus medialis oblikus po vstavitvi kolenske endoproteze po resekciji tumorja (številka: 2, 2013)
  Ocena skladnosti med ocenjevalci pri uporabi slovenskega prevoda modificirane krajše različice testa za oceno sistemov udeleženih pri uravnajvanju ! ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (modificiran mini BESTest) (številka: 2, 2013)
  Uporaba ravnotežne plošče Wii kot dodatek k standardnim fizioterapevtskim postopkom (številka: 2, 2013)
 3. 2014
   18

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Ugotavljanje razumljivosti in ocena skladnosti med preiskovalci za slovenski prevod lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi (številka: 1, 2014)
  Test hoje na 10 metrov (številka: 1, 2014)
  Analiza vadbenih programov v koronarnih društvih in klubih v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Vadba na ravnotežni plošči Wii v sedečem položaju pri pacientu z Guillain Barrejevim sindromom (številka: 1, 2014)
  Ponovljivost in povezanost testov aktivni dvig stegnjene noge in barvne vidne analogne lestvice pri nosečnicah (številka: 1, 2014)
  Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB (številka: 1, 2014)
  Takojšnji vpliv masaže stopala na stojo na eni nogi in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi (številka: 1, 2014)
  Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih (številka: 1, 2014)
  Ocenjevanje hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače (številka: 2, 2014)
  Ženske spolne disfunkcije (številka: 2, 2014)
  Takojšnji učinki elastičnega lepilnega traku na mišicah gastroknemius in tibialis anterior na ravnotežje in občutek za položal sklepa (številka: 2, 2014)
  Ocenjevanje intenzivnosti bolečine z vidno analogno lestvico (številka: 2, 2014)
  Učinek elastičnega lepilenga ! traku na aktivno gibljivost torako-lumbalne hrbtenice (številka: 2, 2014)
  Vadba na ravnotežni plošči Wii pri starostnikih (številka: 2, 2014)
  Učinki vibracijske terapije na razvoj z mirovanjem povzročene atrofije in upad zmogljivosti skeletnih mišic (številka: 2, 2014)
  Manipulacija fascij pri internističnih (visceralnih) motnjah (številka: 2, 2014)
 4. 2015
   29

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  suplement (2015)
  Zanesljivost meritev občutka za položaj zgornjega skočnega sklepa v odprti kinetični verigi (Str. 57-58, 2015)
  Pojavnost padcev pri pacientih po možganski kapi, ki živijo v skupnosti (Str. 45-46, 2015)
  Senzorni sistem za vadbo prezgodaj rojenih otrok (Str. 37-38, 2015)
  Vpliv redne vadbe hatha joge na gibljivost - pilotna študija (Str. 27-28, 2015)
  Poškodbe košarkašic prve slovenske lige (Str. 25-26, 2015)
  Učinki ponavljajočega se pasivnega posteroanteriornega obremenjevanja kolena na anteriorno laksnost kolenskega sklepa (Str.19-20, 2015)
  Takojšnji učinki masaže stopala na statično ravnotežje pri zdravih mladih preiskovancih (Str. 65-66, 2015)
  Krepitev zdravja s promocijo zdravja in preventivo v fizioterapiji (Str. 9-12, 2015)
  Učinki predoperativne priprave z ishemično vadbo na atrofijo mišice kvadriceps femoris po rekonstrukciji sprednje križne vezi (Str. 23-24, 2015)
  Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na gibanje središča pritiska pri skupini mlajših in starejših preiskovancev (Str. 29-30, 2015)
  Preobremenitvene poškodbe pri kolesarjih (številka: 1, 2015)
  Aktivacijska miza MoVi - časovni normativi (številka: 1, 2015)
  Vpliv intenzivne razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji s terapijo s konjem na telesno pripravljenost otrok s posebnimi potrebami (številka: 1, 2015)
  Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah (številka: 1, 2015)
  Test stoje na eni nogi kot modificiran klinični test senzorične interakcije (številka: 1, 2015)
  Učinek elastičnega lepilnega traku na bolečino različne etiologije (številka: 1, 2015)
  Primerjava učinkov vadbe hoje na lokomatu z drugimi fizioterapevtskimi postopki pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače (številka: 1, 2015)
  Veselje, motivacija in zanimanje za vadbo na ravnotežni plošči Wii pri pacientih s pridobljenimi okvarami perifernih živcev in njihovo zaznavanje izboljšanja ravnotežja in hoje (številka: 2, 2015)
  Prednosti telesne vadbe pri bolnikih z revmatoidnim artritisom (številka: 2, 2015)
  Učinkovitost aerobne vadbe in vadbe proti uporu pri bolnikih z mišičnimi distrofijami - pregled literature (številka: 2, 2015)
  Veljavnost provokacijskih testov za sakroiliakalni sklep - pregled literature (številka: 2, 2015)
  Ženske spolne disfunkcije (številka: 2, 2015)
  Povezanost vzdržljivosti mečnih mišic s hitrostjo hoje pri starejših ženskah (številka: 2, 2015)
  Test funkcijskega dosega v sedečem položaju pri pacientih z okvaro hrbtenjače (številka: 2, 2015)
  Primerjava lestvic za ocenjevanje ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (številka: 2, 2015)
  Ugotavljanje psihometričnih lastnosti in s tem uporabnosti slovenskega prevoda lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi (številka: 2, 2015)
 5. 2016
   18

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  Vpliv sprostitvenih metod na duševno in fiziološko stanje zdravih nosečnic z visokim tveganjem (številka: 1, 2016)
  Učinkovitost miselne vadbe pri pacientih po možganski kapi - sistematični pregled literature (številka: 1, 2016)
  Zanesljivost merjenja obsega gibljivosti skočnega sklepa v stoječem položaju - pregled literature (številka: 1, 2016)
  Model večkomponentne, v ravnotežje usmerjene vadbe pri starostnikih (številka: 1, 2016)
  Učinki hlajenja in kompresije kolena na anteriorno laksnost kolena (številka: 1, 2016)
  Kakšen je najboljši položaj sedenja za hrbtenico po mnenju slovenskih fizioterapevtov (številka: 1, 2016)
  Učinkovitost terapevtskega ultrazvoka pri zdravljenju tendinopatij rotatorne manšete - pregled literature (številka: 1, 2016)
  Primerjava občutka za položaj kolenskega sklepa v zaprti kinematični verigi pri stoji na trdi in mehki podlagi (številka: 1, 2016)
  Vsebina in učinki programov proprioceptivne vadbe za spodnje ude - pregled literature (številka: 2, 2016)
  Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda - sistematični pregled literature (številka: 2, 2016)
  Primerjava učinkov zgodnje mobilizacije z imobilizacijo po pretrganju Ahilove tetive - pregled literature (številka: 2, 2016)
  Razvrstitev funkcijske premičnosti (številka: 2, 2016)
  Dejavniki tveganja preobremenitvenih poškodb ramena pri odbojkarjih - pregled literature (številka: 2, 2016)
  Patofiziologija skeletne mišice pri cerebralni paralizi (številka: 2, 2016)
  Test dosega z nogo v osmih smereh (številka: 2, 2016)
  Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic - pregled literature (številka: 2, 2016)
 6. 2017
   18

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  suplement (2017)
  Merske lastnosti funkcijskega testa zgornjega uda (številka: 1, 2017)
  Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa - študija primera (številka: 1, 2017)
  S tekaško obutvijo povezani dejavniki tveganja za nastanek poškodb spodnjih udov rekreativnih tekačev (številka: 1, 2017)
  Mobilne aplikacije za vadbo mišic medeničnega dna (številka: 1, 2017)
  Učinki vadbe proti uporu na uravnavanje krvnega sladkorja in sestavo telesa oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 (številka: 1, 2017)
  Merske lastnosti vprašalnika Quick DASH za oceno funkcije zgornjega uda (številka: 1, 2017)
  Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena (številka: 1, 2017)
  Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi (številka: 1, 2017)
  Učinkovitost balneoterapije pri pacientih s kronično bolečino v križu - sistematični pregled literature (številka: 2, 2017)
  Učinek stopnjevane dejavnosti pri obravnavi kronične nespecifične bolečine v križu (številka: 2, 2017)
  Izidi testa hoje na 10 metrov in 6-minutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače - retrospektivna študija (številka: 2, 2017)
  Učinkovitost pristopa senzorne integracije za izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok z nevrološkimi okvarami (številka: 2, 2017)
  Povezava sedečega načina življenja starejših odraslih s srčno-žilnim in presnovnim zdravstvenim stanjem (številka: 2, 2017)
  Učinki ishemične vadbe z majhnim uporom na velikost in zmogljivost mišice quadriceps femoris pri pacientu po artroskopski resekciji meniskusa - študija primera (številka: 2, 2017)
  Takojšnji vpliv elastičnih lepilnih trakov na bolečino in obseg gibljivosti v rami pri pacientih v subakutni fazi po možganski kapi (številka: 2, 2017)
 7. 2018
   16

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Izid testa sesedanja sede in prvega testa mobilizacije živčevja za zgornji ud pri zdravih odraslih (številka: 1, 2018)
  Fizioterapevtska obravnava noseče pacientke z bolečino v medeničnem obroču v kombinaciji z nameščanjem elastičnih lepilnih trakov (številka: 1, 2018)
  Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših ljudi (številka: 1, 2018)
  Zanesljivost, veljavnost in učinek stropa slovenskega prevoda funkcijske ocene hoje za paciente z okvaro hrbtenjače (številka: 1, 2018)
  Indeks premičnosti de Morton (številka: 1, 2018)
  Ugotavljanje odvisnosti obsega gibanja središča pritiska med stojo na mehki podlagi od števila zaporednih meritev (številka: 1, 2018)
  Učinki udarnih globinskih valov na tkiva in celice (številka: 1, 2018)
  Zanesljivost posameznega preiskovalca pri merjenju občutka za položaj zgornjega skočnega sklepa z elektrogoniometrom (številka: 2, 2018)
  Merske lastnosti testa nadzora trupa in povezanost nadzora trupa z izboljšanjem funkcioniranja (številka: 2, 2018)
  Učinki različnih pasivnih in aktivnih postopkov za korekcijo proniranega stopala - pregled literature (številka: 2, 2018)
  Vpliv električne stimulacije posteriornega tibialnega živca na simptome urgentne urinske inkontinence (številka: 2, 2018)
  Vadba na ravnotežni plošči Wii sede pri pacientki z obojestransko amputacijo spodnjih udov (številka: 2, 2018)
  Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi pri telesno dejavnih starejših odraslih (številka: 2, 2018)
  Vpliv različnih fizioterapevtskih metod na zavestno aktivacijo mišice quadriceps femoris po pretrganju sprednje križne vezi (številka: 2, 2018)
 8. 2019
   18

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 1 suplement (2019)
  Ocenjevanje zaznavnega praga za dotik z monofilamenti na spodnjih udih (številka: 1, 2019)
  Učinki mobilizacije živčevja pri pacientih z bolečino v vratu nevrološkega izvora - sistematični pregled literature (številka: 1, 2019)
  Učinkovitost krožne vadbe za izboljšanje premičnosti pri ljudeh v kroničnem obdobju po možganski kapi - sistematični pregled literature (številka: 1, 2019)
  Vpliv togih lepilnih trakov na obremenitev krožnih vezi prstov pri plezalcih - sistematični pregled literature (številka: 1, 2019)
  Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih (številka: 1, 2019)
  Učinki ishemične vadbe na kronično oslabelost mišice quadriceps femoris pri pacientu z večkratnim kirurškim zdravljenjem kolena - poročilo o primeru (številka: 1, 2019)
  Učinki mobilizacije živčevja na kronično nespecifično bolečino v križu (številka: 1, 2019)
  Učinkovitost programa za preventivo poškodb FIFA 11+ pri nogometaših (številka: 2, 2019)
  Izidi funkcionalnih meritev in subjektivne ocena 6 mesecev po rekonstrukciji sprednje križne vezi s presadkom iz kit mišic fleksorjev kolena (številka: 2, 2019)
  Učinki uporabe medeničnega pasu na bolečino v medeničnem obroču med nosečnostjo-sistematični pregled literature (številka: 2, 2019)
  Izboljšanje ravnotežja in sposobnosti hoje pri pacientih z Guillain-Barrejevim sindromom po vadbi na ravnotežni plošči Wii z igrami Wii Fit (številka: 2, 2019)
  Indeks premičnosti de Morton (številka: 2, 2019)
  Učinki fizioterapevtskih postopkov za zmanjšanje dejavnikov tveganja za nastanek preobremenitvenih poškodb ramena pri športnikih - sistematični pregled literature (številka: 2, 2019)
  Vpliv vadbe pilates na stabilnost jedra in ravnotežje pri starejših odraslih - sistematični pregled literature (številka: 2, 2019)
  Primerjava takojšnjih učinkov aktivnih in ostalih tehnik raztezanja zadnjih stegenskih mišic na obseg gibljivosti pri zdravih mladih ljudeh (številka: 2, 2019)
 9. 2020
   18

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  Bergova lestvica za oceno ravnotežja (številka: 1, 2020)
  Merske značilnosti testa dviga stegnjenega spodnjega uda in testa sesedanja sede (številka: 1, 2020)
  Objektivno ocenjevanje patoloških brazgotin kože (številka: 1, 2020)
  Merske lastnosti testa petih vstajanj s stola (številka: 1, 2020)
  Merske lastnosti indeksa bolečine v rami in zmanjšane zmožnosti (številka: 1, 2020)
  Učinkovitost dodajanja vibracij telesa med ravnotežno vadbo pri fizioterapiji nestabilnega gležnja (številka: 1, 2020)
  Učinkovitost zdravljenja tendinopatije ahilove tetive z udarnimi globinskimi valovi (številka: 1, 2020)
  Učinki manualne terapije na težave v čeljustnem sklepu (številka: 1, 2020)
  Učinki udarnih globinskih valov pri športnikih s tendinopatijo patelarnega ligamenta (številka: 2, 2020)
  Vpliv programa FIFA 11+ na telesno zmogljivost mladih športnikov (številka: 2, 2020)
  Fizioterapevtska obravnava hospitaliziranega bolnika s covidom-19 (številka: 2, 2020)
  Povezanost med zmogljivostjo mišic spodnjih udov, ravnotežjem in sposobnostjo hoje pri pacientih z okvarami perifernega živčevja (številka: 2, 2020)
  Test stoje na eni nogi na pritiskovni plošči - zanesljivost pri mlajših in veljavnost pri starejših ženskah (številka: 2, 2020)
  Merske lastnosti lestvice samozaupanja pri dejavnostih, povezanih z ravnotežjem, pri starejših odraslih (številka: 2, 2020)
  Učinki terapije z laserjem nizke intenzitete na zmogljivost štiriglave stegenske mišice (številka: 2, 2020)
  Učinek vaj za stabilizacijo lopatic na bolečino in funkcijo ramenskega sklepa pri pacientih s subakromialnim utesnitvenim sindromom (številka: 2, 2020)