Povezava sedečega načina življenja starejših odraslih s srčno-žilnim in presnovnim zdravstvenim stanjem
The association of sedentary behaviour of older adults with the cardiovascular and metabolic health