Socialno delo
Social work

 1. 1982
   4

 2. 1983
   10

 3. 1984
   13

 4. 1985
   18

 5. 1986
   16

 6. 1987
   25

 7. 1988
   40

 8. 1989
   39

 9. 1990
   22

 10. 1991
   12

 11. 1992
   22

 12. 1993
   44

 13. 1994
   69

 14. 1995
   47

 15. 1996
   61

 16. 1997
   47

 17. 1998
   42

 18. 1999
   41

 19. 2000
   35

 20. 2001
   34

 21. 2002
   37

 22. 2003
   45

 23. 2004
   51

 24. 2005
   51

 25. 2006
   50

  številka: 1/2 (2006)
  številka: 3/5 (2006)
  številka: 6 (2006)
  Dom upokojencev Kranj (str. 295-297, 2006)
  Razdvojene duše in strta srca (številka: 1/2, 2006)
  Vloga družinskih članov pri oskrbi starih ljudi (številka: 1/2, 2006)
  Enakost med spoloma in moškosrediščna tradicija v slovenski družbi (številka: 3/5, 2006)
  Širjenje socialnih mrež starejših ljudi s pomočjo izobraževanja (številka: 3/5, 2006)
  Tanja Lamovec (1946-2006) (številka: 6, 2006)
  Brezposelnost in upokojitev (številka: 1/2, 2006)
  Predstavitev programa varne hiše Celje (številka: 1/2, 2006)
  Krizni center za mlade Maribor v mreži institucij za pomoč mladim (številka: 1/2, 2006)
  Koncept totalne ustanove in domovi za stare (številka: 1/2, 2006)
  Čustveno stanje neplodnih parov pred posvojitvijo otroka (številka: 1/2, 2006)
  Skrbništvo (številka: 1/2, 2006)
  Skupnostna skrb za stare ljudi v Zasavju (številka: 1/2, 2006)
  Etika, častno razsodišče, socialno varstvo (številka: 1/2, 2006)
  Emma (številka: 1/2, 2006)
  Uvajanje sistema evalvacije v socialnem varstvu (številka: 1/2, 2006)
  Socialna izključenost Romov v Beli krajini (številka: 1/2, 2006)
  Duhovniki, začetniki pouka za gluhe na Slovenskem in njihovi dobrotniki (številka: 3/5, 2006)
  Pogoji upokojevanja in oblike dodatnih pokojninskih zavarovanj (številka: 3/5, 2006)
  Vključevanje duhovnosti v prakso socialnega dela (številka: 3/5, 2006)
  Od deklarativnega h konkretnemu (številka: 3/5, 2006)
  "Lahko kričim, saj me ne slišita" (številka: 3/5, 2006)
  Nekatere značilnosti razvoja domov za stare ljudi v Sloveniji po drugi svetovni vojni (številka: 3/5, 2006)
  Celostna obravnava oseb z demenco v domu za stare (številka: 3/5, 2006)
  Klub svojcev v domu upokojencev v Trbovljah (številka: 3/5, 2006)
  Očarani z močjo (številka: 3/5, 2006)
  Psihosocialni programi pomoči družinam z gluho ostarelo osebo in posameznim ostarelim gluhim osebam (številka: 3/5, 2006)
  Neposredno financiranje kot odgovor na potrebe uporabnikov (številka: 3/5, 2006)
  Socialno delo z družinami (številka: 3/5, 2006)
  Življenje v svetu tišine in teme (številka: 3/5, 2006)
  Pomen odnosov med uporabniki v varstveno-delovnem centru (številka: 3/5, 2006)
  Klubi svojcev kot sredstvo za povečanje kakovosti bivanja v domovih za stare ljudi (številka: 3/5, 2006)
  Delavnice za kvalitetno življenje s starši varovancev (številka: 3/5, 2006)
  Etnično mešani pari in družine (številka: 3/5, 2006)
  Družbena odgovornost med deklarativnostjo in prakso (številka: 3/5, 2006)
  Krepitev moči z medijsko produkcijo (številka: 3/5, 2006)
  Socialne delavke v delovnih organizacijah (številka: 3/5, 2006)
  Skupinsko delo z mladostniki (številka: 3/5, 2006)
  Izviren delovni projekt pomoči v kriznem centru za mlade (številka: 3/5, 2006)
  Drugačen svet je mogoč (številka: 3/5, 2006)
  Ženske in zgodovina socialnega dela na Hrvaškem (številka: 3/5, 2006)
  Razvoj programov nevladnega sektorja na področju duševnega zdravja (številka: 3/5, 2006)
  Skrb za stanovalce z demenco v domovih za stare (številka: 6, 2006)
  Azil in socialne službe v Manchestru (številka: 6, 2006)
  Socialno delo z neprostovoljnimi uporabniki (številka: 6, 2006)
  Jo Campling (številka: 6, 2006)
  Strategije pomoči pri socialnem delu s travmatiziranimi osebami in družinami (številka: 6, 2006)
 26. 2007
   37

  številka: 1/2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4/5 (2007)
  številka: 6 (2007)
  Medijske podobe o beguncih (številka: 1/2, 2007)
  Smernice za zagotavljanje pravic najmlajših slepih in slabovidnih otrok (številka: 1/2, 2007)
  Umiranje kot družbeni pojav (številka: 1/2, 2007)
  Trgovanje z ženskami za namene prostitucije (številka: 1/2, 2007)
  Mediacija (številka: 1/2, 2007)
  Javna pooblastila centrov za socialno delo v upravnem postopku (številka: 1/2, 2007)
  Perspektiva moči na področju duševnega zdravja v skupnosti (številka: 1/2, 2007)
  Čustveno doživljanje starostnikov (številka: 1/2, 2007)
  Ocenjevanje samostojnosti odraslih slepih in slabovidnih (številka: 3, 2007)
  Sodobne migracije in dileme varnosti (številka: 3, 2007)
  Kulturni nesporazumi v socialnem delu (številka: 3, 2007)
  Sovražni govor (številka: 3, 2007)
  Težave z zaposlovanjem mladih, ki so bili v otroštvu ali zgodnji mladosti zdravljeni zaradi raka (številka: 4/5, 2007)
  Evalvacija na področju socialnega varstva v Sloveniji (številka: 4/5, 2007)
  Možnosti za Astrid (številka: 4/5, 2007)
  Stanovanjska ranljivost v Sloveniji (številka: 4/5, 2007)
  Uporabniška perspektiva v socialnem delu (številka: 4/5, 2007)
  Usposabljanje na oddelku za socialno delo Fachhochschule St. Pölten (številka: 4/5, 2007)
  Sodelovanje kriminalistov s centri za socialno delo (številka: 4/5, 2007)
  Prispevek uporabnikov k uveljavljanju participacije v socialnem varstvu in socialnem delu v Veliki Britaniji (številka: 4/5, 2007)
  Alternative v socialnem delu (številka: 4/5, 2007)
  Socialni vidiki izobraževanja po internetu (številka: 4/5, 2007)
  Usposabljanje na področju duševnega zdravja v skupnosti na Anglia Ruskin University, Cambridge (številka: 4/5, 2007)
  Strokovno izpopolnjevanje na Univerzi v Birminghamu (številka: 4/5, 2007)
  Preseganje institucionalnega, kulturnega in osebnega rasizma v socialnem delu (številka: 4/5, 2007)
  Projekt mobilnosti Leonardo da Vinci (številka: 4/5, 2007)
  Gráinne de Búrca in Bruno de Witte (ur.) (2005), Social Rights in Europe. Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-10-928799-6, 421 str. (številka: 6, 2007)
  Profesionalna etika socialnega dela v ZDA (številka: 6, 2007)
  Participacija mladih v postopku in namestitvi v izvendružinski obliki skrbi (številka: 6, 2007)
  Vzpostavljanje izobraževanja za socialno delo v Gruziji (številka: 6, 2007)
  Identifikacija politike do prepovedanih drog v Sloveniji (številka: 6, 2007)
  "Applied statistics" (številka: 6, 2007)
  Kakovost življenja prejemnikov denarne socialne pomoči (številka: 6, 2007)
 27. 2008
   44

  Obisk mednarodne nevladne organizacije L'Europa (številka: 1/2, 2008)
  Organizacijski dejavniki stresa v profesiji socialnega dela (številka: 1/2, 2008)
  Peto srečanje partnerjev projekta Ex-In (številka: 1/2, 2008)
  Socialno delo ni politično (številka: 1/2, 2008)
  Jože Ramovš (2003). Kakovostna starost: socialna gerontologija in gerontagogika, Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 582 str. (številka: 1/2, 2008)
  Med vsakdanjim življenjem in konstruiranjem deviantne vloge (številka: 1/2, 2008)
  Marija Ovsenik, Milan Ambrož (2000), Ustvarjalno vodenje poslovnih procesov, Portorož: Visoka šola za turizem. ISBN 961-90420-5-0. 309 str. (številka: 1/2, 2008)
  Enakost in pravičnost (številka: 1/2, 2008)
  Umeščenost gibalnih oz. športnih aktivnosti v strukturo prostega časa mladih (številka: 1/2, 2008)
  Ideologizacija dobrodelnosti (številka: 1/2, 2008)
  Mladostniki v dijaškem domu (številka: 3/6, 2008)
  Cestni časopis Kralji ulice (številka: 3/6, 2008)
  Predsodki o ljudeh, ki jecljamo, diskriminacija in neprimerni odzivi družbe (številka: 3/6, 2008)
  Psihosocialna pomoč staršem istospolno usmerjenih mladostnikov (številka: 3/6, 2008)
  Spodbujanje in izvajanje vseživljenjskega učenja v invalidskih podjetjih (številka: 3/6, 2008)
  Zagovornik - glas otroka (številka: 3/6, 2008)
  Ko odnos propade (številka: 3/6, 2008)
  M-Powerment - metoda, s katero naredimo izkušnje vidne (številka: 3/6, 2008)
  Stoletje profesionalizacije socialnega dela (številka: 3/6, 2008)
  Zeleni programi socialnega varstva kot sestavina politike enakih možnosti (številka: 3/6, 2008)
  Izgorevanje socialnih delavcev, zaposlenih v zdravstvu (številka: 3/6, 2008)
  Ljudje brez pravice do pravic in vloga socialnega dela (številka: 3/6, 2008)
  Pogoji za nadaljevanje programov pomoči družini v luči nove in spremenjene zakonodaje (številka: 3/6, 2008)
  Pravica do strokovne obravnave v kriznem centru za mlade (številka: 3/6, 2008)
  Položaj gluhoslepih v Sloveniji (številka: 3/6, 2008)
  Diskriminacija socialnih delavcev (številka: 3/6, 2008)
  Do oblasti prijazno socialno delo (številka: 3/6, 2008)
  Ohranjanje miselnih sposobnosti starostnikov (številka: 3/6, 2008)
  Obravnava dolgotrajnega nasilja v družini v centru za socialno delo (številka: 3/6, 2008)
  Intervju s Christine Labonté-Roset, rektorico Univerze uporabnih znanosti Alice Salomon v Berlinu (številka: 3/6, 2008)
  Državljanstvo kot praksa (številka: 3/6, 2008)
  "Dar ideje" (številka: 3/6, 2008)
  Vodenje primera v gerontološkem socialnem delu (številka: 3/6, 2008)
  Izstopanje iz družbene vloge invalida (številka: 3/6, 2008)
  Vloga doktorskega študija pri razvoju socialnega dela (številka: 3/6, 2008)
  Skrb za stare ljudi na Šrilanki (številka: 3/6, 2008)
  Starševstvo za tretje tisočletje v luči teorije navezanosti (številka: 3/6, 2008)
  Medijske podobe duševnega zdravja in njihovi učinki na družbene prakse (številka: 3/6, 2008)
  Uveljavljanje načela enakopravnosti glede etničnosti in spola v duševnem zdravju (številka: 3/6, 2008)
  Izobraževanje za preprečevanje nasilja nad starejšimi (številka: 3/6, 2008)
  Skupaj gradimo strpen svet (številka: 3/6, 2008)
  Prikaz čustvene dinamike in paralelnega procesa v relacijski družinski superviziji (številka: 3/6, 2008)
  Krepitev moči kot temeljno orodje socialnega dela (številka: 3/6, 2008)
  Strukturna analiza socialnega vedenja (številka: 3/6, 2008)
 28. 2009
   43

  številka: 1/3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5/6 (2009)
  Družbena konstrukcija materinstva v istospolnih družinah (številka: 1/3, 2009)
  Nove družine - nove stare ideologije, Časopis za kritiko znanosti, XXX (2002), 207-208 (številka: 1/3, 2009)
  Posvojitve v Sloveniji kot oblika socialnega starševstva (številka: 1/3, 2009)
  Individualizacija, pluralizacija družine in družinska politika (številka: 1/3, 2009)
  Priporočena literatura za razumevanje teme socialnega starševstva (številka: 1/3, 2009)
  Pripoved socialne in biološke mame o prvih mesecih izkušenj starševstva (številka: 1/3, 2009)
  Rachel Cook, Shelly Day Sclater, Felicity Kaganas (ur.) (2003), Surrogate motherhood: international perspectives. Oxford, Portland Oregon: Hart Publishing, 308 str. ISBN 1-84113-255-1 (številka: 1/3, 2009)
  Zveze zlate orhideje (številka: 1/3, 2009)
  Med krvjo in skrbjo (številka: 1/3, 2009)
  Istospolne družine v Sloveniji (številka: 1/3, 2009)
  Materinski dan (številka: 1/3, 2009)
  Pripovedi socialnih staršev in otrok (številka: 1/3, 2009)
  Zakaj socialno starševstvo za socialno delo (številka: 1/3, 2009)
  Pripoved socialne mame (številka: 1/3, 2009)
  Socializacija mladih skozi literarne pravljice (številka: 1/3, 2009)
  Razmišljanja študentk FSD o socialnem starševstvu (številka: 1/3, 2009)
  Mednarodne posvojitve kot oblika socialnega starševstva (številka: 1/3, 2009)
  Naravno starševstvo? (številka: 1/3, 2009)
  Ute Gerhard, Trudie Knijn, Anja Weckwert (ur.) (2005), Working mothers in Europe: a comparison of policies and practices. Cheltenham, Northhampton: Edward Elgar, 174 strani. ISBN 1-84542-244-9 (številka: 1/3, 2009)
  Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti v vojaški organizaciji (številka: 4, 2009)
  Grega Strban (2005), Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, Ljubljana: Cankarjeva založba, Scientia/Justicia, 328 str., ISBN 961-231-506-x (številka: 4, 2009)
  Hannah Arendt (2007 ...), Eichmann v Jeruzalemu, Ljubljana: Študentska založba, 385 str., ISBN 978-961-242-112-0 ... (številka: 4, 2009)
  Vpliv novele ZDR-a na delovna razmerja (številka: 4, 2009)
  Negativne plati fleksibilizacije zaposlovanja (številka: 4, 2009)
  Evropska gospodarska integracija in nacionalni sistemi socialne zaščite (številka: 4, 2009)
  Usklajevanje dela in družine (številka: 4, 2009)
  Zaposlitvene možnosti mladih (številka: 4, 2009)
  Poročilo s 17. mednarodne konference o zmanjševanju škode (številka: 5/6, 2009)
  Preventiva ali užitek (številka: 5/6, 2009)
  Ines Kvaternik Jenko (2006), Politika drog: pogledi uporabnikov in uporabnic, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 201 str., ISBN 978-961-6569-04-0 (številka: 5/6, 2009)
  Uporaba alkohola med udeleženci maturantskih izletov (številka: 5/6, 2009)
  Varnejši prostor za uživanje drog kot smiseln odgovor na potrebe uživalcev drog v skupnosti (številka: 5/6, 2009)
  Skupina za samopomoč pri Centru za socialno delo Tolmin (številka: 5/6, 2009)
  Stare in nove navade uživanja drog med srednješolci glavnega mesta Madžarske (številka: 5/6, 2009)
  Med nacionalnimi usmeritvami in prakso (številka: 5/6, 2009)
  Delo s skupnostmi (številka: 5/6, 2009)
  Problematika drog v očeh diplomantk in diplomantov fakultete za socialno delo (številka: 5/6, 2009)
  Zakaj se je uživanje alkoholnih pijač v Italiji med letoma 1970 in 2005 zmanjšalo (številka: 5/6, 2009)
  Umberto Galimberti (2009), Grozljivi gost: nihilizem in mladi, Ljubljana: Modrijan. 144 str., ISBN 978-961-241-352-1 (številka: 5/6, 2009)
  Poročilo o udeležbi na Evropski konferenci o socialnem vključevanju in zdravju v Sofiji (številka: 5/6, 2009)
 29. 2010
   49

  številka: 1 (2010)
  številka: 2/3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5/6 (2010)
  Intenzivni seminar Evropske mreže šol za socialno delo na področju socialnega dela s starimi ljudmi (številka: 1, 2010)
  Druga mednarodna konferenca o socialni ekonomiji (številka: 1, 2010)
  Hibridizacija kot posledica novih kulturnih oblik (številka: 1, 2010)
  Jelka Škerjanc (2006), Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev, Ljubljana: Centrer RS za poklicno izobraževanje. 96 str., ISBN 961-6246-39-9 (številka: 1, 2010)
  Ugotovitev očetovstva za otroka, rojenega v zunajzakonski zvezi, po smrti domnevnega očeta (številka: 1, 2010)
  Christine Bryden (2005), Dancing with dementia: my story of living positively with dementia, London, Philadelphia: Jessica Kingsley. 200 str., ISBN 1-84310-332-X (številka: 1, 2010)
  Socialno delo z družino (številka: 1, 2010)
  Eilis Lawlor, Helen Kersley, Susan Steed (2009), A bit rich: calculating the real value to society of different professions, London: New Economic Foundation. 42 str., ISBN 978-1-904882-69-5 (številka: 1, 2010)
  Materinski domovi in varne hiše 17 let po ustanovitvi (številka: 1, 2010)
  Seminar o enakem obravnavanju žensk in moških (številka: 1, 2010)
  Pogojevanje prejemanja denarne socialne pomoči Romom kot oblika institucionalnega razisma (številka: 2/3, 2010)
  Romi v Ljubljani (številka: 2/3, 2010)
  Ustvarjanje strategij za preprečevanje in preseganje socialne izključenosti Romov v občini Grosuplje (številka: 2/3, 2010)
  Etnična (ne)občutljivost v izobraževanju za socialno delo (številka: 2/3, 2010)
  Promocija strpnosti kot način preseganja predsodkov in marginalizacije (številka: 2/3, 2010)
  Etnične realnosti Romov (številka: 2/3, 2010)
  Prispevek CSD Krško pri preseganju institucionalnih rasizmov do Romov (številka: 2/3, 2010)
  Se vam zdi to zabavno ali pomembno? (številka: 2/3, 2010)
  Z angažirano antropologijo proti rasizmu in rasni dominaciji nad Romi (številka: 2/3, 2010)
  Pravica do mesta (številka: 2/3, 2010)
  Etnizacija in patologizacija Romov in romskih skupnosti (številka: 2/3, 2010)
  Multikulturalizem in položaj Romov v Sloveniji (številka: 2/3, 2010)
  Romski otroci v OŠ Leskovec pri Krškem (številka: 2/3, 2010)
  Sporazumevanje in pridobivanje informacij pri izkušnji gluhoslepote (številka: 4, 2010)
  Pogovarjanje z osebo, ki jeclja (številka: 4, 2010)
  Življenjski svet starejšega kmečkega prebivalstva (številka: 4, 2010)
  Sporazumevanje z osebo z gluhoslepoto (številka: 4, 2010)
  Vpliv družinskega okolja na revščino in socialno izključenost otrok (številka: 4, 2010)
  Zadovoljstvo z delom v javnem zavodu (številka: 4, 2010)
  Soustvarjanje pomoči v jeziku socialnega dela (številka: 4, 2010)
  Družina - osnovna celica ... ideoloških spopadov (številka: 5/6, 2010)
  Obravnavanje istospolnih družin v slovenskih vrtcih (številka: 5/6, 2010)
  Mary Hoffman (avtorica besedila), Ros Asquith (ilustratorka)(2010), Velika knjiga o družinah, Radovljica: Didakta, ... (številka: 5/6, 2010)
  Kdo se boji (raznovrstnosti) družin? (številka: 5/6, 2010)
  Razmerja v istospolnih družinah (številka: 5/6, 2010)
  Zoran Sedmak (1962-2010) (številka: 5/6, 2010)
  Sovražni govor v psihoanalitični perspektivi (številka: 5/6, 2010)
  Iskanje pravnih razlogov za priznanje enakih pravic istospolnim partnerjem in njihovim družinam (številka: 5/6, 2010)
  Istospolne družine (številka: 5/6, 2010)
  Feministično-queerovski a priori raziskav homofobičnega nasilja (številka: 5/6, 2010)
  Italijanski homoseksualni očetje med stereotipi in željo po starševstvu (številka: 5/6, 2010)
  Mavrična svetovalnica (številka: 5/6, 2010)
  Nemčija in njene mavrične družine (številka: 5/6, 2010)
  Zaprositi za roko? (številka: 5/6, 2010)
  Boji za enakost (številka: 5/6, 2010)
 30. 2011
   59

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3/4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  Pogled z vidika skrbi za stare ljudi (številka: 1, 2011)
  Umetnostna izrazna sredstva v socialnem delu (številka: 1, 2011)
  Črni labodi v socialnem varstvu : ali bosta svoboda izbire in konkurenčnosti res prinesli uspeh? (številka: 1, 2011)
  Decentralizacija = ultraliberalizacija socialnega varstva (številka: 1, 2011)
  Prispevek za javno razpravo (številka: 1, 2011)
  Teze za diskusijo (številka: 1, 2011)
  Etnične manjšine v primežu avtohtonosti, identitete in integracije (številka: 1, 2011)
  Internacionalizacija visokega šolstva (številka: 1, 2011)
  Soustvarjanje podpore in pomoči učencem z učnimi težavami v izvirnem delovnem projektu pomoči (številka: 1, 2011)
  Uvod (številka: 1, 2011)
  Uvajanje neoliberalnega koncepta novega javnega menedžmenta v socialne dejavnosti (številka: 1, 2011)
  Profili izvajalcev (številka: 1, 2011)
  Alkoholizem v starosti (številka: 2, 2011)
  Ob 50-letnici revije Socialno delo (številka: 2, 2011)
  Sodelovanje staršev s šolo (številka: 2, 2011)
  Vloga in pomen navezanosti pri razvoju otrok v nadomestnih družinah (številka: 2, 2011)
  Standardi in izbrani elementi kakovosti delovnega življenja v hotelirstvu (številka: 2, 2011)
  Starost pri ljudeh z motnjo v duševnem razvoju (številka: 2, 2011)
  Kako izboljšati kakovost življenja stanovalcev v Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar (številka: 2, 2011)
  Jean-Pierre Leguay (2009) Pauvres et marginaux au moyen âge (Reveži in obrobneži v srednjem veku). Pariz: Edition Gisserot. 247 str. ISBN 978-2-7558-0110-1 (številka: 2, 2011)
  Kampanija nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja (številka: 2, 2011)
  Pomoč učencu z učnimi težavami (številka: 2, 2011)
  Med Scilo in Karibdo (številka: 3, 2011)
  Socialno delo je politično in strokovno hkrati (številka: 3/4, 2011)
  Etične dileme ali koga zanima? (številka: 3/4, 2011)
  Naslednji dan so Izraelci in Palestinci že sedeli skupaj (številka: 3/4, 2011)
  Od strokovne etike do etike v strokovnem delu (številka: 3/4, 2011)
  Potrebe uporabnikov skozi prizmo upravljanja s sredstvi na področju gerontološkega socialnega dela (številka: 3/4, 2011)
  Neoliberalizem - izzivi za prakso in etiko socialnega dela (številka: 3/4, 2011)
  Darja Zaviršek, Birgit Rommelspacher, Silvia Staub-Bernasconi (ur.)(2010) Ethical dilemmas in social work. International perspective. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 212 str. ISBN 978-961-6569-32-3 (številka: 3/4, 2011)
  Od poklicnega dvojnega do profesionalnega trojnega mandata (številka: 3/4, 2011)
  Alexander Kjerulf (2009) Happy hour is 9 to 5. How to love your job, love your life and kick butt at work. KObenhavn: Jyllands-Posten. 196 str. ISBN 978-877-692-16-37 (številka: 3/4, 2011)
  Spreminjanje socialne vključenosti ljudi z osebnimi izkušnjami duševne stiske (številka: 3/4, 2011)
  Akademizacija socialnega dela (številka: 3/4, 2011)
  Vesna Leskošek (ur.) (2009) Theories and methods of social work. Exploring different perspectives. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 199. str. ISBN 978-961-6569-28-6 (številka: 3/4, 2011)
  Etika v socialnem delu (številka: 3/4, 2011)
  Akademizacija in internacionalizacija socialnega dela (številka: 3/4, 2011)
  Socialno delo v nordijskih državah (številka: 3/4, 2011)
  Shulamit Ramon, Darja Zaviršek (ur.) (2009) Critical edge issues in social work and social policy. Comparative research perspectives. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 236 str. ISBN 978-961-6569-27-9 (številka: 3/4, 2011)
  Mikro- in makroraven izvajanja pomoči za Rome na Centru za socialno delo Murska Sobota (številka: 5, 2011)
  Vloga šole pri prepoznavanju izpostavljenosti otrok nasilju v družini (številka: 5, 2011)
  Pomen kakovosti dela zaposlenih pri krepitvi moči uporabnikov varstveno-delovnih centrov (številka: 5, 2011)
  Soustvarjanje preventivnih projektov v šolskem okolju skupaj z učenci (številka: 5, 2011)
  Rezultati mednarodnega projekta ACES "Vzpostavljanje tristopenjskega študija v šestih evropskih državah" (številka: 5, 2011)
  Trojna diskriminacija, nevidnost in izključenost starih istospolno usmerjenih ljudi v Sloveniji (številka: 5, 2011)
  Analiza koncepta družinskih centrov in izbranih primerov dobrih praks za implementacijo v Sloveniji (številka: 5, 2011)
  René Girard (2011) Grešni kozel. Ljubljana: Teološka fakulteta. 256 str. ISBN 978-961-6844-02-4 (številka: 6, 2011)
  Etničnost in spol (številka: 6, 2011)
  Alan R. Andreasen (2006) Social marketing in the 21st century. Thousand Oaks: Sage. 264 str. ISBN 978-1-4129-1634-9 (številka: 6, 2011)
  Larry Gonick, Woollcott Smith (1993) The Cartoon guide to statistics. New York: Harper Perennial. 230 str. ISBN 0-00-273102-5 (številka: 6, 2011)
  Predstavitev akcije "Postani moj prijatelj" (številka: 6, 2011)
  Samopoškodovanje (številka: 6, 2011)
  Enostranske posvojitve v istospolnih družinah v praksi socialnega dela (številka: 6, 2011)
  Primerjava pravne ureditve rejništva med Slovenijo in Avstrijo (številka: 6, 2011)
 31. 2012
   51

  številka: 1/3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  številka: 6 (2012)
  Uporabniško raziskovanje kot produkcija znanja (številka: 1/3, 2012)
  Socialno delo pri obravnavi pediatričnih pacientov (številka: 1/3, 2012)
  Družbeni vidiki zdravja in medicine (številka: 1/3, 2012)
  Socialno delo z mladostniki v psihiatrični obravnavi (številka: 1/3, 2012)
  Vrstniške podporne delavke in delavci (številka: 1/3, 2012)
  Skupnostna psihiatrična obravnava v Psihiatrični kliniki v Ljubljani (številka: 1/3, 2012)
  Spolno zdravje, reproduktivno zdravje in varno materinstvo (številka: 1/3, 2012)
  Priznavanje izkustvenega znanja bolnikov in bolnic (številka: 1/3, 2012)
  Bolnišnično socialno delo na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo (številka: 1/3, 2012)
  Socialno delo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (številka: 1/3, 2012)
  Evalvacija programa skupnostnega psihiatričnega zdravljenja v Psihiatrični bolnišnici Idrija (številka: 1/3, 2012)
  Vloga socialne delavke pri zdravljenju s transplantacijo srca (številka: 1/3, 2012)
  Socialno delo v zdravstveni dejavnosti (številka: 1/3, 2012)
  Reproduktivna medicina in socialno delo (številka: 1/3, 2012)
  Diskurzivna analiza ženskih izkušenj menopavze (številka: 1/3, 2012)
  Funkcionalna remediacija oseb z motnjami razpoloženja (številka: 1/3, 2012)
  Darja Zaviršek, Ana M. Sobočan (2012), Mavrične družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 152 str. ISBN: 978-961-6569-42-2 (številka: 1/3, 2012)
  Izmera poklica: od vodništva k sopotništvu (številka: 1/3, 2012)
  Teden dni zagovorništva na daljavo (številka: 1/3, 2012)
  Zdravje med neenakostmi, socialnim delom in participacijo (številka: 1/3, 2012)
  Spoli v poljudnomedicinskem govoru in vrednostnem zaznavanju bolezni in zdravstvenih težav (številka: 1/3, 2012)
  Med mojo in tvojo resničnostjo (številka: 1/3, 2012)
  Socialno delo na Dispanzerju za pedopsihiatrijo v Zdravstvenem domu Maribor (številka: 1/3, 2012)
  Potrebe sodobnih družin in državni vidik družinskih centrov v Sloveniji (številka: 4, 2012)
  Družinski centri v Sloveniji (številka: 4, 2012)
  Družinski centri v različnih sistemih blaginje (številka: 4, 2012)
  Viri pomoči in opore družinam v okoliščinah pozne moderne (številka: 4, 2012)
  Razvoj družinskih centrov v Sloveniji (številka: 4, 2012)
  Razvoj družinskih centrov v Sloveniji (številka: 4, 2012)
  Izobraževanje za dobro promocijo duševnega zdravja (številka: 5, 2012)
  Ukrep za destigmatizacijo oseb s težavami z duševnim zdravjem med zaposlitvenimi svetovalci in svetovalkami (številka: 5, 2012)
  Zdravstvena nega in promocija duševnega zdravja (številka: 5, 2012)
  Vloga Madžarskega inštituta za varnost in zdravje pri delu v projektu PROMISE (številka: 5, 2012)
  Evalvacija PROMISE-ovih smernic izobraževanja strokovnjakov na področju preventive pred samomorilnostjo in depresijo (številka: 5, 2012)
  Smernice za izobraževanje strokovonjakov na področju preventive depresivnosti in samomorilnosti ter model izobraževalnega programa (številka: 5, 2012)
  Koncept promocije duševnega zdravja kot izhodišče preventivnih akcij na področju zasvojenosti (številka: 5, 2012)
  Uporabnost evropskih smernic PROMISE za izobraževanje v socialnem delu (številka: 5, 2012)
  Vloga koordinatorja v lokalni mreži programov socialnega varstva v Prekmurju (številka: 6, 2012)
  Darja Zaviršek (2012), Od krvi do skrbi (številka: 6, 2012)
  Družbena konstrukcija starševstva in skrb za otroke z ovirami (številka: 6, 2012)
  Težavnost opredelitev različnih oblik zlorabe otrok v družini (številka: 6, 2012)
  Bolečina zaradi zavrženosti (številka: 6, 2012)
  Kim Strom-Gottfried (2007), Straight talk about professional ethic, Chicago, Ill.: Lyceum Books. 237 strani. ISBN 1-93347-803-9 (številka: 6, 2012)
  Elsabeth Jensen, Helle Jensen (2011), Dialog s starši, Ljubljana: Inštitut za družino Manami. 191 strani. ISBN 978-961-92870-2-6 (številka: 6, 2012)
  Podaljšano sobivanje staršev in mladih odraslih v Sloveniji (številka: 6, 2012)
  Konferenca "Breaking the mould: humanitarian aid and empowering local communities" (Razbijanje kalupa: Humanitarna pomoč in krepitev lokalnih skupnosti) (številka: 6, 2012)
  Delovna terapija v terapevtski skupnosti Spring Lake Ranch (številka: 6, 2012)
 32. 2013
   46

  številka: 1 (2013)
  številka: 2/3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  Vito Flaker, Mateja Nagode, Andreja Rafaelič, Nataša Udovč (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi - eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 372 strani. ISBN 978-961-6569-36-1 (številka: 1, 2013)
  Pomen varovanja na daljavo za socialno delo s starimi ljudmi (številka: 1, 2013)
  Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast, Sonja Kump, Sabina Jelenc Krašovec, Majda Pahor, Barbara Domajnko (2012), Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 160 strani. ISBN 978-961-235-586-9 (številka: 1, 2013)
  Socialna oskrba z vidika socialnih oskrbovalk (številka: 1, 2013)
  Razvoj in spremembe v tipologiji socialne oskrbe na domu (številka: 1, 2013)
  Prilagojenost stanovanj za samostojno življenje starih ljudi (številka: 1, 2013)
  Organizacija oskrbe za starejše kot izziv za sodobno družbo (številka: 1, 2013)
  Tipologija razvoja institucionalne oskrbe starejših ljudi v Sloveniji (številka: 1, 2013)
  Medgeneracijska solidarnost skozi prizmo organiziranosti oskrbe za starejše v skupnosti (številka: 1, 2013)
  Peta mednarodna konferenca socialnega dela v Trogirju (številka: 1, 2013)
  Socialno delo s starimi ljudmi kot specializacija stroke (številka: 1, 2013)
  Pravica do gibanja (številka: 2/3, 2013)
  Socialno delo v gibanju (številka: 2/3, 2013)
  15o: gibanje za ustvarjanje novih prostorov skupnega in skupnosti (številka: 2/3, 2013)
  Bitka za Maribor (številka: 2/3, 2013)
  Urbane brazde (številka: 2/3, 2013)
  Vito Flaker@Boj za (2012): Direktno socialno delo, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf. 372 str. ISBN 978-961-257-047-7 (številka: 2/3, 2013)
  LGBT gibanje, širitev pojmovanja družine in socialno delo (številka: 2/3, 2013)
  Vpliv gibanja za neodvisno življenje na spremembe socialnovarstvenih storitev (številka: 2/3, 2013)
  Manifest Vstajniških socialnih delavk (številka: 2/3, 2013)
  Neformalno socialno delo, uradno socialno delo in družbena gibanja (številka: 2/3, 2013)
  Forma socialnih gibanj? (številka: 2/3, 2013)
  Pomen družbenih gibanj za socialno delo (številka: 2/3, 2013)
  Proizvajajoči boji samoorganiziranih skupnosti - potencie (številka: 2/3, 2013)
  Odtisi Iz-hoda (številka: 2/3, 2013)
  Socialnoekološki model preventivne dejavnosti na področju izpostavljenosti otrok in mladostnikov nasilju v družini (številka: 4, 2013)
  Uporaba koceptov socialnega dela pri mladostnikih, ki so razvili neustrezne strategije ravnanja (številka: 4, 2013)
  Enakopravnost partnerjev kot proces (številka: 4, 2013)
  Vloga socialnega dela pri zagotavljanju kakovosti življenja osebam z demenco in njihovim svojcem (številka: 4, 2013)
  Kvalitativna analiza vzrokov in posledic brezdomstva (številka: 4, 2013)
  Izkušnje oskrbovalcev oseb z Alzheimerjevo boleznijo (številka: 4, 2013)
  Socialno podjetništvo (številka: 5, 2013)
  Zgradba izvlečkov (številka: 5, 2013)
  Prenova Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu (številka: 5, 2013)
  Priprava za samostojnost mladostnikov v vzgojnih zavodih iz perspektive vzgojiteljev (številka: 5, 2013)
  Priprava starega človeka na življenje v domu za stare ljudi (številka: 5, 2013)
  Od razumevanja pojava naučene nemoči k razvijanju odpornosti v socialnem delu (številka: 6, 2013)
  Pomen in vloga koncepta delovnega odnosa pri nadgradnji instituta skrbništva (številka: 6, 2013)
  Skrb za starejšo generacijo na družinskih kmetijah (številka: 6, 2013)
  Stiska kot pop art (številka: 6, 2013)
  Doživljanje možnosti izbire med mladimi na prehodu v odraslost (številka: 6, 2013)
 33. 2014
   39

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3/5 (2014)
  številka: 6 (2014)
  Paul Moloney (2013), The therapy industry, the irresistible rise of the talking cure, and why it doesn't work (številka: 1, 2014)
  Temna plat nosečnosti (številka: 1, 2014)
  Sodelovanje med mlajšo in starejšo generacijo v celjski regiji (številka: 1, 2014)
  Žabji sindrom (številka: 1, 2014)
  Socialno varstvo otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Negativni učinki razveze staršev na otroke in mladostnike (številka: 1, 2014)
  Soskrbništvo - rejništvo za postmoderno socialno delo (številka: 2, 2014)
  Džamija - katalizator moralne panike (številka: 2, 2014)
  Nekateri vidiki zaposljivosti in zaposlovanja starejših delavcev (številka: 2, 2014)
  Dejavniki, ki vplivajo na identiteto posvojenega otroka (številka: 2, 2014)
  Skupnost kot učni prostor socialnega dela (številka: 2, 2014)
  Otroci s posebnimi potrebami v sistemu rejništva (številka: 3/5, 2014)
  Disability studies in Hungary (številka: 3/5, 2014)
  Medijske podobe ljudi z ovirami (številka: 3/5, 2014)
  Mental health problems in Taiwan from a gender and anti-oppressive perspective (številka: 3/5, 2014)
  Civil society organizations as a vital support for persons with disability in Croatia (številka: 3/5, 2014)
  Opredelitev hendikepa in razvoj študija hendikepa v socialnem delu (številka: 3/5, 2014)
  International Regional Symposium 'Against Social Suffering: Social Work in Alliance with People with Disabilities in Time of Crisis', of the International Association of Schools of Social Work (IASSW), the European Association of Schools of Social Work (EASSW) and the East European sub-regional Associoation of the Schools of Social Work (EEsrASSW). (številka: 3/5, 2014)
  Disability, politics and culture in Kosovo (številka: 3/5, 2014)
  Negotiation of self-identity and the contingency of self-actualization among the students with disabilities striving for higher education in Sri Lanka (številka: 3/5, 2014)
  Vpliv stanovanjske izljučenosti in brezdomstva na zdravje (številka: 3/5, 2014)
  The integrative analysis of social factors in the life course of families with disabilities (številka: 3/5, 2014)
  Odraščanje z oviro (številka: 3/5, 2014)
  People with disabilities at the European semi-periphery (številka: 3/5, 2014)
  Kulturni vidiki hendikepa Romov (številka: 3/5, 2014)
  Nekateri vidiki oskrbe kot večplastnega procesa in odzivi socialnega varstva na potrebe po oskrbi v Sloveniji (številka: 3/5, 2014)
  Time for recognition (številka: 3/5, 2014)
  Michael Rasell, Elena Iarskaia-Smirnova (ur.) (2014), Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union : History, policy and everyday life (številka: 3/5, 2014)
  Da bi bilo umorov v kombinaciji s samomorom čim manj (številka: 6, 2014)
  Socialna razdalja (številka: 6, 2014)
  Borders of social work (številka: 6, 2014)
  Outreach youth work (številka: 6, 2014)
  Medicinski diskurz o imperativu naravnega znotraj kontracepcije na primeru prekinjenega spolnega odnosa (številka: 6, 2014)
  Urjenje socialnih spretnosti pri pouku v srednji šoli (številka: 6, 2014)
  Social and psychological factors influencing reporting of homophobic hate crime (številka: 6, 2014)
 34. 2015
   43

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3/4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  Jana Mali (2013), Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana (številka: 1, 2015)
  Magistrski študij socialnega dela s starimi ljudmi kot odziv na demografske spremembe v družbi (številka: 1, 2015)
  Vpliv živali na kakovost življenja starih ljudi (številka: 1, 2015)
  Razvoj gerontologije in gerontološke dejavnosti v Sloveniji nekdaj in danes (številka: 1, 2015)
  Ugotavljanje vpliva stanovalcev na kakovost storitev v domu starejših občanov (številka: 1, 2015)
  "Socialno delo s starimi ljudmi" v Mednarodni šoli v Dubrovniku (15.-21. 6. 2014) (številka: 1, 2015)
  Prilagojenost socialnovarstvenih oblik pomoči starim ljudem v Mestni občini Ljubljana (številka: 1, 2015)
  Pomen vrtičkarstva za stare ljudi (številka: 1, 2015)
  Metode socialnega dela s starimi ljudmi in njihova uporaba pri delu z ljudmi z demenco (številka: 1, 2015)
  Delo kot vsako drugo in hkrati kot nobeno drugo (številka: 2, 2015)
  Vloga socialnega kapitala na področju preprečevanja zlorabe otrok in mladostnikov v družini (številka: 2, 2015)
  Pravljice kot sredstvo v socialnem delu z otroki (številka: 2, 2015)
  Potencialni dejavniki tveganja pri delu z izrazno-ustvarjalnimi mediji (številka: 2, 2015)
  Pomen pevskih zborov za skupnost (številka: 2, 2015)
  Seznam raziskovalnih in razvojnih projektov/programov na Fakulteti za socialno delo v času 2010-2015 (številka: 3/4, 2015)
  Refleksivna uporaba znanja v kontekstu praktičnega učenja (številka: 3/4, 2015)
  Teleologija socialnih pravic (številka: 3/4, 2015)
  Praktični študij na Fakulteti za socialno delo (številka: 3/4, 2015)
  Samoocena usposobljenosti študentk in študentov Fakultete za socialno delo (številka: 3/4, 2015)
  Prehranska revščina med skupnostjo in korporacijami (številka: 3/4, 2015)
  Ob 60-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji (številka: 3/4, 2015)
  Deset let bolonjske reforme na Fakulteti za socialno delo (številka: 3/4, 2015)
  Kakovost visokega šolstva in Fakulteta za socialno delo (številka: 3/4, 2015)
  Erasmus mobilnost na Fakulteti za socialno delo (številka: 3/4, 2015)
  Študentke in študenti socialnega dela 60 let po nastanku šole za socialne delavce (številka: 3/4, 2015)
  Soustvarjanje pomoči v socialnem delu (številka: 3/4, 2015)
  Stiska zaradi neplodnosti in postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo v globalni perspektivi (številka: 5, 2015)
  Peter A. Levine, Ann Frederick (2015), Kako prebuditi tigra: zdravljenje travm (številka: 5, 2015)
  Razumevanje timskega dela v socialnem varstvu (številka: 5, 2015)
  Razširjenost finančnih ugodnosti za invalide v Sloveniji (številka: 5, 2015)
  Dezinstitucionalizacija (številka: 5, 2015)
  Koncepti socialnega dela z mladimi (številka: 5, 2015)
  Skrb na področju hendikepa med institucijami in skupostjo (številka: 6, 2015)
  Majhne spremembe zakona o socialnem varstvu - velika priložnost za začetek spreminjanja socialnega varstva (številka: 6, 2015)
  Peter Topić (2015), Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane (številka: 6, 2015)
  V spomin: Renata Ažman (1964-2016) (številka: 6, 2015)
  Med disciplino in soustvarjanjem (številka: 6, 2015)
  Subjektivne teorije in stališča kot kazalnika procesne ravni kakovosti v zdravstvu in socialnem delu (številka: 6, 2015)
 35. 2016
   32

  številka: 1/2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5/6 (2016)
  "Ko pa govorimo o Romih, to pa je čisto drugačna kultura" (številka: 1/2, 2016)
  Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Andreja Sušnik (2015), Nasilje nad otroki: strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in /ali nasilje (številka: 1/2, 2016)
  Vpogled v delo drugega je za marsikoga kot vpogled v novo vesolje (številka: 1/2, 2016)
  Doktrina in metode socialnega dela na področju podpore žrtvam spolnih zlorab v katoliški cerkvi (številka: 1/2, 2016)
  "Izzivala me je" (številka: 1/2, 2016)
  "Vsi smo preobremenjeni, a zdaj pa še to" (številka: 1/2, 2016)
  Nasilje v družinah v okoljih, kjer "vsak vsakega pozna" (številka: 1/2, 2016)
  Delo s povzročitelji nasilja (številka: 1/2, 2016)
  Vpliv migracijskega statusa na ranljivost žrtev nasilja v družini (številka: 1/2, 2016)
  Udejanjanje sodobne doktrine socialnega dela (številka: 3, 2016)
  Zaposlovanje oseb z ovirami (številka: 3, 2016)
  Begunci in Slovenci (številka: 3, 2016)
  Tadeja Kodele, Nina Mešl (ur.) (2016), Co-creating process of help: collaboration with families in the community (številka: 3, 2016)
  Jezik in komunikacija v vsakodnevnih situacijah (številka: 3, 2016)
  Tadeja Kodele, Nina Mešl (ur.) (2016), Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti (številka: 3, 2016)
  Zaposlitev in delovne razmere na področju socialnega varstva (številka: 4, 2016)
  Hitra ocena potreb in storitev za načrtovanje dezinstitucionalizacije (številka: 4, 2016)
  Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga (številka: 4, 2016)
  Ogroženost zaposlenih na področju nasilja v družini (številka: 4, 2016)
  Konstruktivno socialno delo na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem (številka: 4, 2016)
  Oxfamovo poročilo št. 210 (2016), Gospodarstvo za 1% / Slovenska smer, Ljubljana: Založba /*cf. 127 str. ISBN 978-961-257-079-8 (številka: 4, 2016)
  Ideologija lastništva in (re)produkcija neenakosti (številka: 5/6, 2016)
  Delovanje žensk od karitativnosti do socialnega dela (številka: 5/6, 2016)
  Culture or oppression? (številka: 5/6, 2016)
  "Socialna služba kot sredstvo za pridobivanje duš" (številka: 5/6, 2016)
  Podobe nemoči, pokroviteljstva in družbenega zatiranja ljudi z intelektualnimi ovirami v Sloveniji (številka: 5/6, 2016)
  Socialno delo v uresničevanju idealov pravične družb (številka: 5/6, 2016)
  Heteronormativnost diskurza na Fakulteti za socialno delo (številka: 5/6, 2016)
 36. 2017
   24

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  Pripombe Fakultete za socialno delo na predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu (številka: 1, 2017)
  Svetovalno delo v vrtcu (številka: 1, 2017)
  Empatija in (izobraževanje za) socialno delo (številka: 1, 2017)
  Bralne sposobnosti pri učencih različnih osnovnošolskih programov (številka: 1, 2017)
  Pomoč z umetnostjo osebi po hudi poškodbi glave (številka: 1, 2017)
  Delo z mladimi v Centru za socialno delo Ljubljana Center (številka: 1, 2017)
  Asja Hrvatin (2016), Socialno delo v avtonomnih prostorih: vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči (številka: 1, 2017)
  Uporaba izrazno-ustvarjalnih medijev v socialnem delu in sorodnih poklicih pomoči (številka: 2, 2017)
  Položaj slovenskih romskih mater v romski skupnosti in zunaj nje (številka: 2, 2017)
  Poročilo z 20. mednarodne znanstvene konference Mednarodnega konzorcija za socialni razvoj (ICSD) v Zagrebu (številka: 2, 2017)
  Javna podoba socialnega dela (številka: 2, 2017)
  Konceptualizacija inovacij v socialnem delu (številka: 2, 2017)
  Celostni pristop pri zagotavljanju pomoči na domu (številka: 2, 2017)
  Erozija družinske politike (številka: 3, 2017)
  Uvodnik (številka: 3, 2017)
  Včasih gluhoslepi naredijo vse, samo da bi bili s čovekom, s katerim lahko komunicirajo (številka: 3, 2017)
  Kaj je pomembno za dobro študijsko prakso v socialnem delu (številka: 3, 2017)
  Celostna oskrba stanovalcev z demenco (številka: 3, 2017)
  Govor ob slavnostnem odprtju prenovljenih prostorov Fakultete za socialno delo 28. novembra 2017 (številka: 3, 2017)
  Primerjalni vidiki dobre obravnave oseb v specializiranih institucijah v Evropi (številka: 3, 2017)
  Ivana Radačić in Mojca Pajnik (ur.) (2017), Prostitution in Croatia and Slovenia: Sex workers' experiences (številka: 3, 2017)
 37. 2018
   22

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  Razvoj in izvajanje "antideložacijskega" programa (številka: 1, 2018)
  Boj za socialno delo na socialnih transferjih (številka: 1, 2018)
  Od margine k širšim družbenim spremembam (številka: 1, 2018)
  Je še mogoče ustaviti razpadajočo socialno državo? (številka: 1, 2018)
  Vsi smo Mijo Poslek (1962-2018) (številka: 1, 2018)
  Podpora ranljivim družinam in preventivno skupnostno delo kot posebna vidika antideložacijskega dela (številka: 1, 2018)
  Od načrta skrbi in programa oskrbe do osebnega načrtovanja in izvajanja storitev (številka: 1, 2018)
  "If we want to do something for the Roma in Vorarlberg, we have to work with them in Romania" (številka: 2, 2018)
  Začetek izobraževanja za delo z družino s številnimi izzivi v okviru projekta LIFE v Ljubljani (številka: 2, 2018)
  K rešitvi usmerjen pristop kot podpora soustvarjanju želenih izidov v delovnem odnosu (številka: 2, 2018)
  Endometrioza (številka: 2, 2018)
  Dometi socialno konstruktivističnega modela socialnega dela (številka: 2, 2018)
  Ocenjevanje vpliva nekaterih dejavnikov in dejavnosti koroških dijakov na pojav nasilja v družini (številka: 2, 2018)
  Socialno delo ali kako uzreti zatiranje (številka: 2, 2018)
  Western representations of childhood and the quest for a spiritual social work practice (številka: 3, 2018)
  A case for a narrative approach to research into social work perspectives on dementia (številka: 3, 2018)
  Integrated social work management model in the Republic of Slovenia (številka: 3, 2018)
  Maija Jäppinen, Anna Metteri, Satu Ranta-Tyrkkö, Pirkko-Liisa Rauhala (eds.), Kansainvälinen sosiaalityö: käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2016 (številka: 3, 2018)
  Weaving the strands of spirituality in recovery from violence (številka: 3, 2018)
 38. 2019
   35

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3/04 (2019)
  Zaposlovanje starejših v Sloveniji (številka: 1, 2019)
  Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (številka: 1, 2019)
  Raziskovanje poskusa samomora iz uporabniške perspektive (številka: 1, 2019)
  Centri za socialno delo po reorganizaciji (številka: 1, 2019)
  Razumevanje travme holokavsta v socialnem delu (številka: 1, 2019)
  Darja Zaviršek (2018) Skrb kot nasilje (številka: 1, 2019)
  Implementacija ukrepa prepovedi približevanja v primeru nasilja nad ženskami na Kosovu (številka: 1, 2019)
  Reorganizacija centrov za socialno delo (številka: 2, 2019)
  Jasna Russo, Angela Sweeney (ur.) (2016) Searching for a rose garden: challenging psychiatry, fostering mad studies (številka: 2, 2019)
  Édouard Louis (2018), The end of Eddy (številka: 2, 2019)
  Moja izkušnja učenja socialnega dela (številka: 2, 2019)
  Citizenship, democracy and social work (številka: 2, 2019)
  Widowhood and grieving in old age (številka: 2, 2019)
  Prispevek socialnega dela v zdravstveni dejavnosti v Sloveniji (številka: 2, 2019)
  O razvoju izobraževanja za socialno delo ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani (številka: 3/4, 2019)
  Če jih zgrešimo, smo zgrešeni (številka: 3/4, 2019)
  Jana Mali, Vida Miloševič Arnold (urednici) (2011), Demenca: Izziv za socialno delo (2. natis) (številka: 3/4, 2019)
  Intervju z Gabi Čačinovič Vogrinčič (številka: 3/4, 2019)
  Lea Šugman Bohinc (ur.) (2011), Učenci z učnimi težavami - izvirni delovni projekt pomoči (številka: 3/4, 2019)
  Vera Grebenc in Amra Šabić (2013), Ljubljanske zgodbe - Biografije navadnih ljudi (številka: 3/4, 2019)
  Ustanovitev Mednarodne organizacije dela leta 1919 (številka: 3/4, 2019)
  Simona Gerenčer Pegan (2017), Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji (številka: 3/4, 2019)
  Uporabniška perspektiva v praktičnem usposabljanju na Fakulteti za socialno delo (številka: 3/4, 2019)
  Preboj socialnega (številka: 3/4, 2019)
  Poklicna identiteta in etika v socialnem delu v objavah v reviji Socialno delo (številka: 3/4, 2019)
  Socialno delo v interdisciplinarnih raziskavah (številka: 3/4, 2019)
  Intervju z Bogdanom Lešnikom (številka: 3/4, 2019)
  Mali Jana, Mešl Nina, Rihter Liljana (2011), Socialno delo z osebami z demenco - raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje (številka: 3/4, 2019)
  Petra Videmšek (2013): Iz institucij v skupnost - stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja (številka: 3/4, 2019)
  Socialno delo z ranljivimi mladostniki v njihovem prostem času v Sloveniji v obdobju 1975-1990 (številka: 3/4, 2019)
  Pregled dejavnosti raziskovanja v kontekstu izobraževanja za socialno delo v Sloveniji (številka: 3/4, 2019)
  Špela Urh (ur.) (2012): Država želi, da ostanemo cigani! - teoretske refleksije in prakse izključevanja/vključevanja Romov v Sloveniji (številka: 3/4, 2019)
 39. 2020
   9