Ustvarjanje strategij za preprečevanje in preseganje socialne izključenosti Romov v občini Grosuplje